banner
het kind is de bouwer van de toekomst:de school wijst de weg

Het Montessorionderwijs, dat de Montessorischolen van de Almeerse Scholen Groep voorstaat, is erop gericht om kinderen te laten groeien van kind mogen zijn tot verantwoordelijke mensen, die actief bijdragen aan de samenleving: de bouwers van de toekomst. Kinderen worden geprikkeld en gestimuleerd om van zichzelf uit te gaan, initiatief te tonen en om te creëren. Spelen en leren zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vertrouwen hebben in jezelf, de ander en de wereld om je heen, is een belangrijke sleutel voor het handelen.