7

In hun eigen werkdossier zijn alle doelen op het gebied van rekenen,

spellen en lezen, de wereldorienterende , creatieve vakken opgenomen.

Hun dossier start met IK. Hoe leer ik graag? Wat doe ik het liefst?

Vervolgens is per vakgebied en per periode van 8 weken een overzicht van de doelen. 

Dan per doel een bewijswerkje  waarin en waarmee kinderen aantonen dat ze de instructie begrepen hebben.

En een toetsresultaat.

De inhoud van het dossier correspondeert mte het digitale kindvolgdossier van de leerkracht.

Zo leert het kind  het zelf te doen maar de leerkrcaht blijft verantwoordelijk voor de beoordelingen.