banner
Kwaliteit van ons onderwijs

Onze school heeft al jaren een basisarrangement. Dat geldt voor vakken als rekenen , taak en lezen

Maar dat doet geen volledig recht aan onze school.

Er is veel meer:

 We zijn school met een visie , een pedagogisch concept , niet alleen op papier maar zichtbaar in de parktijk.

We hebben een fraai communicatieplatform.

We hebben een "Techstudio" waar kinderen werken aan programmeren, robotica etc.(De techniek leerlijn van Lego) 

Er is schaakonderwijs (onder begeiding van de schaakvereniging.)

Kinderen kunnen aan Yoga meedoen in de school pauze

De LeerMeer klas is er voor de echte onderzoekers,

Er is muziekonderwijs door een muziekdocent en we hebben een schoolkoor.

Er is thematisch onderwijs waar binnen techniek , kunst en cultuur een plek heeft.

Een uitestekende vakdocent bewegingsonderwijs: veel clinics en sporttoernooien

We zijn geschoold als school voor meerbegaafden.

Regelmatig zijn er "wisseldagen" waarbinnen kinderen kiezen voor een creatieve activiteit.

Alles vindt zijn weerslag in het Kind Werkdossier van de kinderen. Het persoonlijke dossier van de leerling.

Montessorionderwijs staat voor ontwikkeling van het hele kind dat is duidelijk.