banner
het kind is de ontdekker van de wereld; de school maakt dat mogelijk

Montessorionderwijs is er vóór alles op gericht kinderen zelf de wereld te laten ontdekken, uitdagingen aan te gaan en aan die wereld mee te bouwen. Culturele waarden te leren kennen en de cultuur te vernieuwen. Ontdekken betekent daarbij meer dan het leren kennen van de eigenschappen van het object van onderzoek. Verwondering en aandacht voor de natuur en voor het cultureel erfgoed laten kinderen grotere samenhangen ervaren, dat is wat in het Montessorionderwijs het kosmisch principe wordt genoemd. Het kind geeft aan wat het wil aanpakken, de omgeving nodigt uit, de leerkracht ondersteunt.