banner
Het montessori van nu

In het Montessorionderwijs van nu staat het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten nog altijd voorop. Het gaat hand in hand met het verwerven van kennis en vaardigheden. Het grootste verschil met vroeger is dat het oorspronkelijke Montessorimateriaal wordt aangevuld met thema’s en werk uit hedendaagse methodeboekjes. Daarnaast is het kunnen bewijzen van verworven vaardigheden, bijvoorbeeld aan de hand van een assessment, toets of gesprekje met de leerkracht, belangrijker geworden in het moderne Montessorionderwijs. Hierin komt de noodzaak van het geven van ruimte, van vrijheid en van gebondenheid, naast helderheid geven over waartoe onderwijs zal leiden, tot uitdrukking.

In aansluiting op de kerngedachte van Maria Montessori, volgt ons onderwijs het kind en niet andersom. Vanuit deze basis kan een kind uitgroeien tot een uniek persoon, een kenner van de wereld om hem  heen, een bouwer van de toekomst.