Gym

Alle klassen hebben gym op de donderdag.
De gymles wordt gegeven door de vakleerkracht.