Gym

GYM

Alle groepen hebben minimaal één keer per week gym in de gymzaal. Deze lessen worden gegeven door de vakleerkracht.

Kinderen hebben het volgende nodig voor de gymles:

Onderbouw: een gymtasje met daarin gymschoenen en makkelijk aan te trekken sportkleding (niet verplicht).
Midden- en bovenbouw: een gymtas met daarin: broek en t-shirt of gympakje, gymschoenen, handdoek.