banner
Verkeerscommissie

De Verkeerscommissie

Onze school kent een verkeerscommissie waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn.

Wat doet de verkeerscommissie?

 • ze onderhouden contacten met gemeente en politie over de verkeersveiligheid rond de school,
 • ze assisteren bij verkeersexamens en fietscontroles,
 • ze organiseren een verkeersweek met daarin o.a.: de dode hoek, oversteken, trapvaardigheid (fietsparcours op het plein),
 • ze begeleiden het project van 8 naar 1 ( de overgang van groep 8 naar de middelbare school),
 • ze werken samen met de verkeersouders van andere basisscholen aan veilige schoolroutes en gezamenlijke projecten.
 • ze vergadert ongeveer 5 keer per jaar en stelt ondermeer een jaarplanning samen.

Heeft u vragen over deze activiteiten, wilt u verkeersouder worden of heeft u een suggestie om de verkeerssituatie rond onze school te verbeteren, dan kunt u de verkeersouders altijd aanspreken of een bericht sturen naarverkeerscommissie@montessoristad.asg-almere.nl Uiteraard mag u altijd een vergadering van de verkeerscommissie bijwonen als u daar behoefte aan hebt.

Wat kunt u zelf doen aan verkeersveiligheid?

 • breng, indien mogelijk, uw kind lopend of met de fiets naar school,
 • loop, op het schoolplein, naast je fiets; dus bij het trottoir afstappen en lopen naar de fietsenstalling,
 • houd de ingang vanaf het hek tot aan de oversteekplaats vrij,
 • niet parkeren bij de (geel) gemarkeerde stoepranden,
 • niet midden op de straat stoppen om uw kind af te zetten bij school,
 • parkeer altijd in de parkeervakken,
 • houd het trottoir en de rijbaan vrij.

Samen zorgen wij op deze manier voor de verkeersveiligheid van onze kinderen.